Vertaismentoroinnilla kohti yhtenäistä koulun toimintakulttuuria

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Kuvaus

Esityksessä tarkastellaan asiantuntijayhteisön oman osaamisen hyödyntämistä työyhteisön kehittämisessä ja kuvataan eräässä koulussa toteutettu vertaismentoroinnin prosessi. Kehittämisen lähtökohtana oli luoda yhtenäinen toimintakulttuuri kahden koulun yhdistyessä yhdeksi yhtenäiseksi peruskouluksi. Tavoite oli kahtalainen: toisaalta yhteisellä työskentelyllä pyrittiin edistämään uuden työyhteisön jäsenten aktiivista yhteisöllisyyttä ja toisaalta tavoitteena oli löytää keskeiset kehittämisteemat.

Tutkimus on osa monitieteistä ESR-hanketta Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: Osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy osaksi koulujen toimintakulttuuria (EMOK). Tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat oppiva yhteisö ja vertaismentorointi. Koulu on matalan henkilöstöhierarkian asiantuntijaorganisaatio, joten sen kehittämistoiminta voidaan käsitteellistää oppivan yhteisön avulla. Oppiva organisaatio edistää jokaisen organisaation jäsenen oppimista osallistamalla henkilöstön yhdessä analysoimaan ja tunnistamaan kehittämiskohteet ja tuottamaan niihin sisällön. Yhdessä kehitettäessä ja uudenlaista toimintakulttuuria luodessa jokaisella osallistujalla on annettavaa prosessiin ja jokainen voi oppia muilta vertaismentoroinnin tapaan.

Tutkimus toteutettiin osallistavan toimintatutkimuksen otteella. Yliopiston hanketiimi toimi prosessin fasilitaattorina luoden henkilöstön kehittämiskokoontumisille rakenteen. Tutkimusaineisto koostuu vertaismentorointiprosessin aikana koulun henkilökunnalta kerätystä alkukyselystä, kuukausittain pienryhmissä toteutettujen kolmen työpajan tuotoksista, loppukyselystä ja hanketiimin kokemuksia kartoittaneesta loppukeskustelusta. Toimintatutkimukselle tyypilliseen tapaan aineistoja jäsennettiin temaattisella analyysilla jo prosessin kuluessa, jotta kehittämiskohteet voitiin tunnistaa.

Alustavien tulosten mukaan vertaismentorointi oli hyvä kokemus ja tuki uuden opetussuunnitelman mukaista toimintakulttuurin kehittämistä koulussa. Prosessin aikana opettajat tunnistivat kehittämiskohteita ja tuottivat ydintavoitteita ja sisältöjä, joita hyödynnetään meneillään olevan lukuvuoden vuosisuunnitelmassa. Myös arkoja asioita nousi esiin ja niitä käsiteltiin yhdessä. Prosessin onnistumisen ja uuden toimintakulttuurin vakiinnuttamisen kannalta johdon sitoutuminen työskentelyyn oli ensiarvoisen tärkeää. Koulun henkilökunnalta tuli alustavasti pääosin positiivista palautetta ja he huomasivat, että kaikkien on tehtävä töitä yhteisen toimintakulttuurin eteen.
Aikajakso30 marrask. 20171 jouluk. 2017
Tapahtuman otsikkoKasvatustieteen päivät 2017: Osallistu ja osaa: kohti ammatillista kehittymistä
Tapahtuman tyyppiKonferenssi
SijaintiRovaniemi, SuomiNäytä kartalla