Systemaattinen kirjallisuuskatsaus oikeuden ja vastuullisuuden vuoropuhelusta – case Matkailun jakamistalous

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Kuvaus

Jakamistalouden alustoille tyypillisen toimintamallin valtavirtaistuminen on herättänyt laajaa keskustelua toiminnan vastuullisuudesta - alustojen yhteiskuntavastuusta (Etter, Fiesler & Whelan, 2019). Jakamistalouden perusosapuolten – alustayrityksen, palvelun/resurssin tarjoajan ja käyttäjän -, perinteisten yritysten ja lainsäätäjien lisäksi ilmiö koskettaa myös muita toimintaan liittyviä yrityksiä sekä muuta ympäristöä, esimerkiksi naapureita ja muita alueen asukkaita. Perinteisiä toimintamalleja haastava ilmiö sekä matkailualan moninaistunut toimijajoukko on luonut uusia tiedon tarpeita niin yrityksille, lainsäätäjille kuin viranomaisille: miten matkailua ja erityisesti jakamistalouspohjaista matkailua hallitaan ja ohjataan vastuullisesti.
Jakamistaloutta on tutkittu viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana varsin paljon ja erityisesti siltä kannalta, miten se haastaa perinteisen talousajattelun esimerkiksi käsitteineen omistajuudesta. Yritysten yhteiskuntavastuuta (corporate social responsibility, CSR) on tutkittu 1960-luvulta saakka kestävää kehitystä (sustainability) 80-luvulta lähtien. Matkailututkimuksessa tämä keskustelu alkoi 2000-luvun alussa (Garcia-Rosell, 2017), ja jakamistalouden kestävää kehitystä on tutkittu viime vuosina.
Yhteiskuntavastuun tutkimus matkailun kontekstissa on sen sijaan vielä alkutekijöissään. Sitä, miten yhteiskuntavastuu toteutuu matkailun jakamistaloudessa ja nimenomaan yrityksessä, joka tarjoaa alustan jakamiseen, ei ole juurikaan tutkittu. Enimmäkseen sekä lainsäätäjät että tutkimus ovat keskittyneet ratkaisemaan rajanvetoa ja pelisääntöjä nykyisen lainsäädännön ja talouskäsityksen puitteissa (mm. Hakkarainen & Jutila, 2017). Viime aikoina kuitenkin myös yhteiskuntavastuututkijoiden kiinnostus jakamistaloutta ja sen alustoja kohtaan on kasvanut (Etter et al., 2019).
Systemaattinen kirjallisuuskatsaus kattaa aiheesta julkaistut vertaisarvioidut artikkelit vuosilta 2018-2021. Kirjallisuuskatsauksen tutkimuskysymys on ”Mitä on yhteiskuntavastuu matkailun jakamistalouden kontekstissa?”. Esityksessä kuvataan systemaattinen kirjallisuuskatsaus menetelmänä ja miten aiheeseen liittyvä keskustelu on muuttunut tieteellisessä kirjallisuudessa edellisen v. 2017 julkaistun samanmuotoisen kirjallisuuskatsauksen jälkeen. Alustavissa havainnoissa on nähtävissä nousevia aiheita mm. vaikutukset paikallisiin toimijoihin, Airbnb kehitysmaissa sekä oikeudellisen keskustelun vahva yhteys matkailun jakamistalouden yhteiskuntavastuun teemoihin.

Kirjallisuuskatsaus on Lapin yliopiston Matkailututkimuksen Jaava-hankkeessa toteutettava tutkimus, joka taustoittaa sitä, mistä puhutaan, kun puhutaan jakamistalouden yhteiskuntavastuullisesta toiminnasta. Tämä kirjallisuuskatsaus on samassa hankkeessa työskentelevän Jenna Päläksen kirjallisuuskatsauksen ns. sisartutkimus – Päläksen tutkimus keskittyy aiheen oikeudelliseen ulottuvuuteen osana alustojen yhteiskuntavastuuta.
Aikajakso28 elok. 2021
Tapahtuman otsikkoXIX Oikeustieteen päivät 2021: Kestävä ja vastuullinen oikeus
Tapahtuman tyyppiKonferenssi
SijaintiRovaniemi, SuomiNäytä kartalla