Perusopetuksesta toiselle asteelle: Koulusiirtymä ja opiskelijan hyvinvointi

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Kuvaus

Tutkimuksessa tarkastellaan koulusiirtymää perusopetuksesta toiselle asteelle. Sen tarkoituksena oli selvittää, miten pienestä maaseutukunnasta tulevien ja kaupungissa jo asuvien opiskelijoiden siirtymäkokemukset yläkoulusta toiselle asteelle eroavat toisistaan. Tutkimuksessa kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen, millaiset seikat toisaalta edistävät sujuvia siirtymiä ja millaiset puolestaan heikentävät niitä.

Tutkimus on osa monitieteistä ESR-hanketta Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: Osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy osaksi koulujen toimintakulttuuria (EMOK). Tämän kasvatustieteellisen osatutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat koulusiirtymiin liittyvät oppilaiden ja opiskelijoiden elämänmuutokset, niistä selviytyminen ja niissä tarvittavien valmiuksien kehittymisedellytykset.

Tutkimus toteutetaan laadullisella tutkimusotteella. Tutkimusaineisto koostuu kolmesta ryhmähaastattelusta, joihin osallistui pohjoissuomalaisen kaupungin ja pienen maaseutukunnan oppilaita ja pienen kunnan nuorten kanssa työskenteleviä avaintoimijoita. Aineistot litteroitiin ja analysoitiin hyödyntäen temaattista analyysiotetta.

Alustavien tulosten mukaan omalle tutulle paikkakunnalle opiskelemaan jäävät opiskelijat eivät kokeneet toiselle asteelle siirtymistä kovin suurena elämänmuutoksena. Vaikeutena pieneen kuntaan jääneillä opiskelijoilla oli, että useimmat koulun työntekijät olivat omien vanhempien tuttuja, ja se vaikeutti mm. luottamuksellisten asioiden kertomista koulun työntekijöille. Pieneltä paikkakunnalta kaupunkiin tulevat opiskelijat kokivat turvattomuutta arjen sujumisesta, jännittivät mahdollista yksin jäämistä ja heillä oli alussa jonkin verran vaikeuksia löytää mielekästä tekemistä vapaa-ajalla. Havaintojemme mukaan erityisesti toiselle paikkakunnalle tulevat nuoret tarvitsevat sekä ammatillisia ja luontaisia turvaverkkoja. Jotkut perheet olivatkin päätyneet muuttamaan nuoren mukana. Yksin muuttavien nuorten tueksi tarvittaisiin moniammatillista yhteistyötä sekä opiskelijoiden ”saattelua” kotipaikkakunnalta.

Aikajakso17 marrask. 201618 marrask. 2016
Tapahtuman otsikkoKasvatustieteen päivät 2016: Eriarvoistuva maailma - tasa-arvoistava koulu?
Tapahtuman tyyppiKonferenssi
SijaintiTurku, SuomiNäytä kartalla