Olin rento ja sain oltua oma itseni -Soveltuvuuskoe hakijan kokemana

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Kuvaus

Esityksemme pohjautuu Opettajankoulutuksen valinnat – Ennakoivaa tulevaisuustyötä (OVET) -hankkeenyhteydessä toteuttamaamme tutkimukseen, jossa selvitimme sekä jo koulutuksessa olevilta ensimmäisen vuoden opiskelijoilta (n=18) että siihen pyrkiviltä hakijoilta (n=33) heidän kokemuksiaan soveltuvuuskokeista. Hankkeen tavoitteena on yhtenäistää eri yliopistojen soveltuvuuskokeita sekä kehittää opettajankoulutuksen valintoja tutkimusperustaisesti, ja tutkimuksella haluammekin hakijoiden äänen kuuluville.
Opettajankoulutukseen pyrkivien soveltuvuuskoekokemuksia on aiemmin tutkittu vain vähän. Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2018 opiskelijoilta ja kesällä 2018 koulutukseen pyrkiviltä hakijoilta soveltuvuuskokeen yhteydessä. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällön analyysillä. Soveltuvuuskoe ei tutkimuksemme mukaan juuri yllätä sisällöillään tai menetelmillään hakijoita, ei edes heitä joilla on vain vähän ennakkotietoja kokeesta. Suurin osa vastaajista kokee, että koe mahdollistaa oman soveltuvuuden ja omien vahvuuksien osoittamisen ja kokeen koetaan olevan melko hyvin linjassa sen kanssa, mitä opettajan työ on. Koe on hakijoille usein positiivinen, vaikkakin stressaava kokemus ja siinä menestymisen kokemukseen liittyy erityisesti tunne siitä, että on tullut kokeeseen hyvin valmistautuneena ja on voinut olla siinä oma itsensä
Aikajakso15 marrask. 2018
Tapahtuman otsikkoKasvatustieteen päivät: Hyvyys, totuus ja kauneus kasvatuksessa
Tapahtuman tyyppiKonferenssi
SijaintiTampere, SuomiNäytä kartalla