Oahpaheaddjeoahpuid studeanttat dutkin: Muitalanárbevieru dutkanmetoda mánáidgárddis ja skuvllas.

  • Keskitalo, P. (Puhuja)
  • Ante Mikkel Gaup (Puhuja)
  • Sanna Vuomajoki (Puhuja)
  • Johanna Ijäs Johansen (Puhuja)
  • Nils Oskal (Puhuja)

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Kuvaus

Sámi oahpaheaddjeoahpuid masterprográmmat (1–7 ja 5–10) deattuhit studeanttaid dutkangelbbolašvuođa ovdánahttima oahpu áigge. Dákkár gealbu galggašii boahtit ávkin sámi mánáidgárddiide ja skuvllaide dasgo boahttevaš oahpaheddjiid dutkanvuđot oahppu láhčá vuođu mánáidgárde- ja skuvlaovdánahttimii. Sámi allaskuvlla máŋggadieđalaš dutkanprošeakta Epistemalaš modalitehta máná ehtalaš ja morálalaš árvvoštallamis, maid Norgga dutkanráđđi ruhtada, lea ovdamearka das mot dutkit, studeanttat, mánáidgárddit ja skuvllat ovttasbarget dutkamiin. Prošeavttas guorahallat mánáidgárde- ja skuvlamánáid giela ja ehtalaš ja morálalaš jurddašeami. Ulbmil lea čielggadit mot mánát dulkojit ja árvvoštallet ehtalaš ja morálalaš čuolmmaid ja mot dulkomiid ja árvvoštallamiid sihkkarvuohta, eahpesihkkarvuohta ja vejolašvuohta bohtet ovdan mánáid gielas. Ulbmil lea maid hukset ipmárdusa ja gelbbolašvuođa das mot mánáidgárddis ja skuvllas sáhttá mánáiguin hupmat ehtalaš ja morálalaš áššiid birra, ja mot muitalanárbevieru sáhttá atnit dán barggus. Dutkamuša materiála čoaggit mánáidgárddiin ja skuvllain nu ahte sámi oahpaheaddjeoahpuid masterprográmma studeanttat muitalit mánáide muitalusaid main leat ehtalaš čuolmmat ja ságastallet maŋŋel singuin muitalusaid birra. Studeanttat leat ráhkkanan materiála čoaggimii nu ahte sii leat ovttas prošeavtta dutkiiguin oahpásnuvvan sihke sámi muitalanárbevirrui obbalaččat ja earenoamážit daidda muitalusaide mat adnojuvvojit materiála čoaggimis. Sii leat maid ságastallan makkár áššiid berre váldit vuhtii vai nagoda hukset oadjebas dutkandili mánáiguin. Dasa lassin leat studeanttat oahpásnuvvan dutkanprošeavtta duogášgažaldagaide: mot giellaávdnasiiguin sáhttá dovddahit sihkkarvuođa, eahpesihkkarvuođa ja vejolašvuođa, ja makkár ehtalaš bealit leat sihkarvuođas ja eahpesihkarvuođas. Sáhkavuorus mii geahčadit makkár ávki studeanttaide lea oassálastit dutkanprošektii. Geahčadit maid mot muitalanárbevieru lea vejolaš atnit dutkanmateriála čoagginmetodan go dutkan čađahuvvo mánáidgárddis ja skuvllas.
Aikajakso5 lokak. 20217 lokak. 2021
Tapahtuman otsikkoSámi education conference 2021: Sámi oahpahuskonferánsa 2021
Tapahtuman tyyppiKonferenssi
SijaintiKautokeino, NorjaNäytä kartalla
Vaikuttavuus / laajuusKansainvälinen