Lausunto ulkoministeriölle

Aktiviteetti: ArviointiToiminnan arviointi

Kuvaus

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta
Aikajakso28 helmikuuta 2022
Tutkittava
Vaikuttavuus / laajuusKansallinen