Lausunto oikeusministeriölle työryhmämietinnöstä "Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukset" (OMML 2/2018)

Kimpimäki, M. (Arvioija)

Aktiviteetti: ArviointiToiminnan arviointi

Aikajakso26 maaliskuuta 2018
Tutkittava