Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta

Kimpimäki, M. (Arvioija)

Aktiviteetti: ArviointiToiminnan arviointi

Aikajakso18 kesäkuuta 2018
Tutkittava