Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n, rikoslain 2 a luvun ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Kimpimäki, M. (Arvioija)

Aktiviteetti: ArviointiToiminnan arviointi

Aikajakso27 kesäkuuta 2018
Tutkittava