Lausunto oikeusministeriölle

Aktiviteetti: ArviointiToiminnan arviointi

Kuvaus

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi rikoslain muuttamisesta
Aikajakso20 lokak. 2022
Vaikuttavuus / laajuusKansallinen