Lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle

Aktiviteetti: ArviointiToiminnan arviointi

Kuvaus

Kuuleminen ja lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2005 päytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 100/2019 vp)
Aikajakso25 helmik. 2020