Kyläkoulujen oppilaiden kokemuksia yläkouluun siirtymästä

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Kuvaus

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten pieniltä kyläkouluilta tulevat oppilaat kokevat kunnan yhteiseen yläkouluun siirtymisen ja millaiset siirtymiin liittyvät toimet sujuvoittavat siirtymistä alakoulusta yläkouluun. Tutkimus on osa vuosien 2015–2018 aikana toteutettavaa ESR-hanketta Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: Osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy osaksi koulujen toimintakulttuuria (EMOK). Hanketta toteutetaan Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan luokanopettajakoulutuksessa ja Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön koulutusohjelmassa sekä kahden pohjoissuomalaisen kunnan kouluissa.

Tämän kasvatustieteellisen osatutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat koulusiirtymiin liittyvät oppilaiden elämänmuutokset, niistä selviytyminen ja niissä tarvittavien valmiuksien kehittymisedellytykset. Tutkimuksen aineiston muodostavat kyläkouluista kuntakeskuksen kouluun siirtyneiden seitsemäsluokkalaisten nuorten ryhmähaastattelut. Haastattelut toteutettiin syyslukukaudella, jolloin siirtymäkokemus oli nuorilla tuoreessa muistissa. Aineistot litteroitiin ja analysoitiin hyödyntäen temaattista analyysiotetta.

Alustavien tulosten mukaan alakoulusta yläkouluun siirtyneet oppilaat jännittivät etukäteen kavereiden saamista ja oppilasyhteisöön osaksi pääsemistä. Oma perhe, vanhemmat sisarukset ja ystävät olivat oppilaille merkittäviä sosiaalisen tuen antajia. Myönteisinä muutoksina oppilaat kokivat mm. sen, että opettajia oli useita ja että kohtelu oli tasapuolista. Vaikeutena oli, että useimmat koulun työntekijät olivat omien vanhempien tuttuja, ja se vaikeutti mm. luottamuksellisten asioiden kertomista koulun työntekijöille. Kunnassa oli kehitetty siirtymämalli, jossa tulevat seitsemäsluokkalaiset vierailivat toistensa kouluissa kuudennen luokan aikana. Tämä tuki oppilaiden mielestä heidän tutustumista toisiinsa ja helpotti siirtymää. Käytetty siirtymämalli mahdollisti myös oppilaiden oman toimijuuden, jonka he kokivat mukavana asiana.
Aikajakso17 marrask. 201618 marrask. 2016
Tapahtuman otsikkoKasvatustieteen päivät 2016: Eriarvoistuva maailma - tasa-arvoistava koulu?
Tapahtuman tyyppiKonferenssi
SijaintiTurku, SuomiNäytä kartalla