Kohti reflektiivisiä medialukutaitoja kuvataideperustaisesti

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Kuvaus

Tarkastelen väitöstutkimuksessani mediakuvien vastaanottoon liittyviä taideperustaisia menetelmiä. Tavoitteenani on kehittää taideperustaista medialukumallia kuvataiteen opettajankoulutukseen.

Medialukutaidon määritelmät viittaavat tyypillisesti responsiivisiin taitoihin analysoida, arvioida ja tulkita mediaesityksiä. Lisäksi määritelmissä viitataan itseilmaisussa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa tarvittaviin produktiivisiin taitoihin.
Digitaalinen vallankumous, mediatuotannon ja -vastaanoton demokratisoituminen, polarisaatio sekä mediaympäristön totuudenjälkeiset piirteet vaativat syvää ja kokonaisvaltaista ymmärrystä siitä, miten media esittää maailman, miten esityksiä tuotetaan sekä ennen kaikkea, miten itse reagoimme niihin. Responsiivisten ja produktiivisten taitojen lisäksi medialukutaito vaatii siis myös reflektiivisiä metakognitiivisia taitoja.

Olen tutkimuksessani kiinnostunut metakognitiivisten taitojen kokemusorientoituneista alueista ja siitä, kuinka tiedostamaton tieto muutetaan tiedostetuksi taideperustaisin menetelmin. Taide toimii työkaluna, joka kääntää katseen itseemme haastaen pohtimaan ja kyseenalaistamaan tietämäämme ja etenkin sitä, minkä luulemme jo tietävämme. Tämän rinnalla taide luo pohjaa itsen ja toisen empaattiselle kohtaamiselle.

Taide pitää yllä ajatusta, ettei yhtä totuutta ole. Relativistisesti taiteen tulkinnoissa ei etsitä oikeita vastauksia, vaan ne – vaihtoehtoiset todellisuudet – kumpuavat tulkitsijan kokemuksista, ajatuksista, uskomuksista ja arvoista. Taide korostaa moninäkökulmaisuutta, uusien näkökulmien etsimistä ja tutkimista. Samalla taiteen avulla on mahdollista päästä selville niistä – pinttyneistäkin – tavoista, joilla ajattelemme, tunnemme ja annamme asioille arvoa.

Kuvat ovat merkittävä osa mediamaailmaa. Siksi visuaaliseen lukutaitoon olisi kiinnitettävä erityistä huomiota medialukutaitoja harjoitellessa. Tässä kuvataiteen oppiaineella on keskeinen rooli. Sen tavoitteisiin kuuluu perinteisesti medialukutaidon produktiiviset ja responsiiviset sisällöt, mutta tämän lisäksi myös reflektiivisiä taitoja voidaan kehittää taideperustaisesti.
Aikajakso17 elok. 2023
Tapahtuman otsikkoOpettajankoulutuspäivät 2023: Opettajankoulutus ja polarisaatio - mitä meidän tulee tehdä toisin?
Tapahtuman tyyppiKonferenssi
SijaintiJyväskylä, SuomiNäytä kartalla
Vaikuttavuus / laajuusKansallinen

Hakusanat

  • kuvataidekasvatus
  • mediakasvatus
  • medialukutaito
  • reflektiiviset taidot