Inklusiivinen luokkahuone : opettajan ja oppilaiden välinen sosiaalipsykologinen suhde

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Kuvaus

Esityksessä tarkastellaan vuosien 2014–2017 aikana neljässä Euroopan maassa toteutettavaa Erasmus+ - hanketta, jonka tavoitteena on edistää koulussa erilaisia sosio-psykologisia, koulutuksellisia tai sosiaalisia tarpeita omaavien oppijoiden yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Tutkimushankkeen tarkoituksena on tukea kouluja kehittymään nykyistä inklusiivisemmiksi.

Hankkeeseen osallistuvat Lapin yliopisto, Liettuan kasvatustieteellinen yliopisto, Wienin opettajankoulutuksen yliopisto ja Krakovan pedagoginen yliopisto. Kukin yliopisto on valinnut yhden koulun, jossa tutkimusaineisto kerätään. Lapin yliopiston tutkimus-, kokeilu- ja kehittämiskouluna on Lapin yliopiston harjoittelukoulu ja sen kaksi luokkaa.

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat palveluparadigman muutokset. Tutkimuksessa kuvaillaan ja vertaillaan kansallisten koulujärjestelmien sekä osallistujakoulujen historiallista kehitystä ja nykytilannetta. Taustassa luodaan katsaus osallistujamaiden integraatiota ja inkluusiota koskeviin tutkimusjulkaisuihin. Tässä esityksessä keskitytään vastaamaan seuraavaan tutkimuskysymykseen:

Mitkä luokassa esiintyvät sosio-psykologiset elementit edistävät inklusiivisuutta opetuksessa?
1.Mitkä yhteisöllisyyttä korostavat elementit edistävät opetuksen inklusiivisuutta?
2.Mitkä yksilöllisyyttä korostavat elementit edistävät opetuksen inklusiivisuuta?

Tutkimus toteutettiin etnografisella tutkimusotteella. Tutkimusmenetelminä olivat oppilaiden, vanhempien ja opettajien haastattelut, havainnointi, sosiometrinen mittaus luokissa ja opettajien pedagogiset päiväkirjat. Aineistot litteroitiin ja analysoitiin laadullisella aineistoanalyysilla.

Tutkimuksen kokonaistuloksissa saatiin selville millaisia inklusiivisen oppimisen laadun parantamiseen liittyviä tekijöitä eri maissa on, ja millaisia inkluusiota edistäviä koulukulttuureja eri maissa on. Myös osallistujamaiden erilaiset historialliset taustat vaikuttivat koulutuksen nykytilanteeseen. Tässä esityksessä tuloksia tarkastellaan Suomen näkökulmasta.
Aikajakso17 marrask. 2016
Tapahtuman otsikkoKasvatustieteen päivät 2016: Eriarvoistuva maailma - tasa-arvoistava koulu?
Tapahtuman tyyppiKonferenssi
SijaintiTurku, SuomiNäytä kartalla
Vaikuttavuus / laajuusKansallinen