Helsingin yliopisto (Julkaisija)

  • Nuutinen, A. (Toimituskunnan jäsen)
  • Päivi Fernström (Toimituskunnan jäsen)
  • Sirpa Kokko (Toimituskunnan jäsen)

Aktiviteetti: Toimituksellinen ja muu julkaisuihin liittyvä työToimituskunnan jäsenyys

Kuvaus

Suunnittelu käsityössä -teoksessa julkaistaan uusia tutkittuja ja perusteltuja näkökulmia suunnittelusta käsityön opetuksessa. Teoksella paikataan aukkoa, joka johtuu suunnittelua käsittelevän kotimaisen kirjallisuuden ja oppimateriaalin vähäisyydestä. Tällaisen teoksen tarve on ilmennyt niin opettajien, kuin opiskelijoidenkin taholta. Myös opettajat peruskouluissa sekä toisen asteen opettajat, ovat ilmaisseet tarpeen suunnittelua käsittelevään oppimateriaaliin. Julkaisua tullaan hyödyntämään laitoksen käsityönopettajakoulutuksen opinnoissa. Lisäksi se soveltuu luokanopettajakoulutuksen ja varhaiskasvatuksen koulutuksen käsityöopintoihin. Teos palvelee myös koulun opetustehtävissä toimivia käsityönopettajia ja käsityötä opettavia luokanopettajia. Lisäksi se antaa tietoa aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön piirissä toimijoille.
Aikajakso20132014
Julkaisijan tyyppiJulkaisija
Vaikuttavuus / laajuusKansallinen