Fast Expert Teams -toimintamallin kehitystyö

Aktiviteetti: Konsultointi

Kuvaus

Fast Expert Teams-toimintamalli on organisoitumisen muoto, joka yhdistää toimijoita yli organisaatio- ja sektorirajojen. Tiimit kokoontuvat yhdessä ratkomaan ongelmia, luomaan uusia ideoita, keksintöjä tai innovaatioita ja/tai kehittämään yhdessä uusia toimintamalleja, konsepteja tai konkreettisia tuotteita. Toimintamallin tarkoituksena on nopea organisoituminen, jossa asiantuntijaryhmät kootaan ratkomaan monimutkaisia ongelma. Organisoitumisen aikajakso on usein lyhyt, jonka aikana ryhmä toimii valitun tehtävän parissa. Fast Expert Teams-malli toimii virtuaalisten alustojen välityksellä, jolloin organisoituminen on mahdollista riippumatta maantieteellisestä sijainnista.

Osallistuin asiantuntijana Työterveyslaitoksen ja LUT-yliopiston koordinoimaan, Työ2030-ohjelmaan sisällytettyyn Fast Expert Teams -toimintamallin jatkokehitykseen. Työtä tehtiin lukuisten tutkijoiden, organisaatioasiantuntijoiden ja yritysten edustajien kanssa yhteistyönä.

Pääpanokseni annoin työryhmässä, joka pohti sopimusten roolia, tarpeellisuutta ja muotoa Fast Expert Teams -toimintamallissa:

FET3) Yksinkertaisin mahdollinen sopimus yli sektorirajojen tehtävälle Fast Expert Teams -työskentelylle
Mitä pitää sopia, kun eri organisaatioista tulevat ihmiset kokoontuvat työskentelemään Fast Expert Teams -toimintamallin mukaisesti yhteisen tehtävän parissa? Mikä on yksinkertaisin mahdollinen sopimus yli sektorirajojen tehtävälle FET-työskentelylle? Millaisia tekijöitä tulee ottaa huomioon?
Aikajakso3 toukok. 202114 jouluk. 2021
ToimeksiantajaTyöterveyslaitos, Suomi
Vaikuttavuus / laajuusKansallinen

Hakusanat

  • digitaalinen organisoitumisprosessi
  • väliaikainen organisoituminen
  • yhteistyöalusta
  • yhteistyötä edistävä sopiminen
  • projekti
  • hanke