Förhandsgranskning av doktorsavhandling, Vasa Universitet

Aktiviteetti: ArviointiVäitöskirjan esitarkastus, vastaväittäjänä toimiminen tai väitöskirjalautakunnan jäsenyys

Kuvaus

utlåtande om pol.lic. Mats Brandts manuskript till doktorsavhandlingen “Valfrihet inom social- och hälsovården. Myndigheters syn på valfrihetens inverkan i Finland och Sverige ur olika strategiska synvinklar”
Aikajakso22 helmik. 2019
Vaikuttavuus / laajuusKansallinen