Euroopan unionin toimet koronakriisin johdosta – kuinka taltuttaa pandemia sisämarkkinoilla?

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Kuvaus

Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat ryhtyneet moniin toimenpiteisiin koronakriisin johdosta. Kriisin luonteen vuoksi keskeisessä asemassa on ollut henkilönsuojainten (esim. maskien) ja rokotteiden hankkiminen. Suomessa on tähän liittyen puhuttu paljon huoltovarmuudesta. Euroopan unionin tasolla huoltovarmuutta käsitteenä ei kuitenkaan tunnuta käytettävän samassa määrin, vaan se liitetään lähinnä energian saatavuuteen. Suurin osa unionin toimenpiteistä henkilönsuojainten ja rokotteiden saatavuuden turvaamiseksi onkin ollut luonteeltaan sisämarkkinaoikeudellisia. Unionin kilpailuoikeuteen, valtiontukiin ja julkisiin hankintoihin liittyviä sääntöjä on muutettu sen mahdollistamiseksi, että unioni tai jäsenvaltiot voivat hankkia tarvittavia tuotteita tehokkaasti. Pandemian taltuttamiseksi tehtyjen toimien sisämarkkinaoikeudellista luonnetta selittää tietenkin se, että sisämarkkinat ja niiden toiminnan turvaaminen on edelleen unionin olemassaolon ensisijainen tarkoitus. Huoltovarmuuden kapea-alaista määritelmää selittää puolestaan historiallinen ja geopoliittinen konteksti. Mitä nämä havainnot kertovat meille sisämarkkinoiden luonteesta ja roolista osana unionin poliittista ja oikeudellista järjestelmää? Onko sisämarkkinoiden luonne ja rooli taas muuttumassa? Entä mitä nämä havainnot kertovat meille unionin huoltovarmuuteen liittyvistä tavoitteista ja toimivallasta?
Aikajakso26 elok. 2021
Tapahtuman otsikkoXIX Oikeustieteen päivät 2021: Kestävä ja vastuullinen oikeus
Tapahtuman tyyppiKonferenssi
SijaintiRovaniemi, SuomiNäytä kartalla
Vaikuttavuus / laajuusKansallinen