Etänä enemmän

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistuminen ja tapahtuman järjestäminenKokouksen, työryhmän, paneelin, session tai tutoriaalin puheenjohtajana toimiminen

Kuvaus

Lay:n ja Tamk:n ohjaamassa Etäjohtaminen, -työnohjaus ja -vertaistuki -loppuseminaari valmennuksessa (29.9.2020, Teams ja Flinga -sovellukset) aiheena oli Empatialla etänäkin enemmän – jaettu toimijuus ja jokaisen tekijyys. Työskentelyn lähtökohtana oli Esimiesryhmän pohdintoja etäjohtamisen haasteista -aineisto (Tamk: 9/2019), jonka mukaan haasteet nousevat vahvasti luottamuksesta työntekijöiden suuntaan. Aineisto oli koostettu Ulla Vilkmanin Etäjohtaminen (2016) -teoksessa esitetyn jaotuksen kautta: luottamus, työsuoritusten mittaaminen, työntekijän kyky johtaa itseään, esimiehen tavoitettavuus, monimuotoisuus työyhteisössä, sitouttaminen organisaatioon ja sen toimintakulttuuriin, työntekijöiden stressin määrän seuraaminen ja ongelmien havaitseminen. Osallistujat (9) äänestivät kolme itselleen tärkeintä haastetta, avoimuus, luottamus ja tasa-arvoisuus/ vertaisuus, jatkoskeskusteluun. Keskustelussa oli keskeistä pohtia, miten haastavaan tilanteeseen päädyttiin ja millainen ratkaisu siihen löydettiin.

Valmennuskerta haastoi suunnittelutiimin pohtimaan, mitä työntekijät todella ajattelevat, tuntevat, näkevät, kuulevat, sanovat ja tekevät. Tiimi pääsi sukeltamaan syvemmälle työntekijöiden toimintatapoihin, tarpeisiin, tunteisiin, toiveisiin ja pelkoihin (vrt. empatiakartta). Keskustelu herätti pohtimaan erilaisia metodeja keskusteluyhteyksien luomiseen ja miten keskusteluissa pääsee pitemmälle. Esimerkiksi näkemällä omat tunteet kuvan kautta, kuvallisen ajattelun kautta, tunteita on helpompi lähestyä, käsitellä ja projisoida ne itsensä ulkopuolelle.
Aikajakso29 syysk. 2020
Tapahtuman tyyppiTyöpaja
Vaikuttavuus / laajuusAlueellinen