Ympäristösääntely ja itseorganisoituminen - tapaus vesistökunnostukset

Lea Halonen, Jukka Similä

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Vesipuitedirektiivin pintaveden hyvän tilan saavuttamista koskevien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kansallisesti kuormituksen vähentämisen lisäksi vesistöjen kunnostamista aktiivisilla toimenpiteillä. Kuormituksen vähentäminen ei aina ole riittävä toimenpide tavoitetilan saavuttamiseksi. Vesistökunnostaminen on yhä useammin paikallisyhteisön harjoittamaan toimintaa, jota suoritetaan julkisen vallan ja erityisesti ELY-keskuksen paikallisyhteisölle tarjoamalla tuella. Tässä kirjoituksessa on tarkasteltu, miten kansallinen sääntely ja viranomaistoiminta edistävät paikallisyhteisön omaehtoista vesistökunnostustoimintaa. Lisäksi kirjoituksessa on arvioitu mahdollisia sääntelyn kehittämistarpeita. Kirjoituksessa esitettyjen johtopäätösten mukaisesti omaehtoista vesistökunnostamista voitaisiin helpottaa osittain lainsäädännön muutoksilla ja osittain sen täytäntöönpanon kehittämisellä. Jatkossa on syytä kiinnittää aiempaa laajempaa huomiota myös vesistökunnostamisen yhteistoiminnallisiin menettelyihin sekä niitä tukevaan julkisen vallan sääntelyyn.
Original languageFinnish
Pages (from-to)7-38
JournalYmpäristöjuridiikka
Issue number1
Publication statusPublished - 2020
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Law

Citation for this output