Yksityisen digitaalisen tiedon pitkäaikaissäilytyksen nykytila

Research output: ThesisMaster's thesis

Abstract

Opinnäytetyössä tarkastellaan yksityisen digitaalisen tiedon pitkäaikaissäilytyksen nykytilaa ja selvitetään yksityisille arkistonmuodostajille tarjolla olevia ratkaisuja. Opinnäytetyö pohjautuu käsitteelle yksityinen digitaalinen tieto. Sillä tarkoitetaan tässä työssä yksityisen henkilön tai yhteisön tuottamaa syntysähköistä tai digitoitua tietoa.

Työssä tutkittiin sisällön analyysin avulla millaisia yksityisen digitaalisen tiedon tallentamiseen suunnattuja palveluja on olemassa ja mitä ne käyttäjille tarjoavat. Laajemmin käsiteltiin kolmea palvelua, jotka tarjoavat yksityisen tiedon säilyttämistä, järjestämistä ja jakamista. Palveluita verrattiin Digitalia-tutkimuskeskuksen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa
kehittämään Kansalaisarkistoon.

Yksityisen digitaalisen tiedon tallentaminen on sekava kenttä. Tiedon päätyminen muistiorganisaatioihin ja tutkimuksen lähdeaineistoksi on epävarmaa ja epätodennäköistä. Yksityisille käyttäjille on tarjolla runsaasti tiedon tallennus- ja järjestämispalveluita, joista useimmat vertautuvat sosiaaliseen mediaan. Niissä pääpaino on digitaalisen minän rakentamisessa sekä sen jakamisessa määritellylle yhteisölle. Useimmat palvelut eivät huomioi tiedon pitkäaikaissäilytystä tai mahdollista tutkimuskäyttöä.

Kansalaisarkisto on kansainvälisestikin poikkeuksellinen palvelu. Sen taustaorganisaatiot poikkeavat selkeästi kaupallisista toimijoista. Muistiorganisaation asiantuntemukselle rakentuva palvelu voi taata tiedon laadun tutkimuskäyttöä varten. Keskeisin ongelmakohta tällä hetkellä on palvelun käytön monimutkaisuus verrattuna kaupallisiin vaihtoehtoihin.

Yksityisen digitaalisen tiedon tallentamiseen tarjotut palvelut voisivat toimia arkistojen nykyajan dokumentoinnin välineinä, joissa asiantuntijuus voidaan jakaa arkiston ja arkistonmuodostajan kesken. Keskeinen haaste on tehdä palveluista houkuttelevia tiedon tallennuksen, järjestämisen ja jakamisen paikkoja, joista arkistot voivat valikoida kokoelmiinsa otettavat kokonaisuudet yhdessä käyttäjien kanssa.
Original languageFinnish
Publication statusPublished - 2018
Externally publishedYes
MoEC publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Citation for this output