Yhteistyön rakenteet sosiaali- ja terveydenhuollossa ja lainsäädännössä

Research output: Contribution to journalArticleScientific

77 Downloads (Pure)

Abstract

Sosiaalityö rakentuu yhä enenevissä määrin yhteistyölle, jota myös sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksella (sote-uudistus) halutaan vahvistaa. Nykyisessä sosiaalialan lainsäädännössä velvoitetaan laajasti monialaiseen yhteistyöhön viranomaisten ja muiden tahojen välillä. Tässä artikkelissa käsitellään sosiaalihuollon ja terveydenhuollon välistä yhteistyötä, sen sääntelyä ja toteutumista käytännössä. Artikkelissa tarkastellaan lainsäädännössä asetettuja yhteistyövelvoitteita ja yhteistyön mahdollisuuksia sekä dokumentointiin ja salassapitoon liittyviä kysymyksiä kuntien sosiaalityössä ja terveydenhuollossa. Alojen keskeiset yleislait ovat sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki, joiden yhteistyösäännöksiä vertaillaan ja luokitellaan artikkelissa kolmeen eri pääkategoriaan säännösten sisällön perusteella. Sääntelyä tarkastellaan yhteistyötä ohjaavana ja mahdollistavana rakenteellisena tekijänä, ja tapausesimerkkinä käytetään §OHOVA-hankkeessa saatua tietoa Kittilän kunnan sosiaalihuollon ja terveydenhuollon välisestä yhteistyöstä.
Original languageFinnish
Article number27109
Pages (from-to)1-17
JournalEdilex
Issue number27.5.2022
Publication statusPublished - 27 May 2022
MoEC publication typeB1 Article in a scientific magazine

Field of science

  • Social work

Citation for this output