Yhteismuotoilulla uutta ymmärrystä ja kielitaitoa – tuloksena opetusvideoita työn arkikieleen

Hilkka Lydén, Sanni Einovaara, Maiju Mäkelä, Berenice Rivera-Macias

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Maahanmuuttaneille on tehty runsaasti videoita suomalaisesta työelämästä, mutta julkisesti saatavilla olevia käytännönläheisiä työelämän kielenkäytön tilanteita kuvaavia videoita ei juurikaan ole. Tarvetta autenttiselle oppimateriaalille on. Videoiden avulla maahanmuuttajat voivat valmistautua toimimaan erilaisissa yleisissä työelämän kielenkäytön tilanteissa. Toisaalta halusimme kokeilla muotoilun menetelmien käyttöä kielen oppimisen kontekstissa. Tavoitteena oli videoiden luomisen ohella parantaa ymmärrystä työelämän kielenkäytöstä ja kielenoppimisesta. Projektissa hyödynnettiin funktionaalista pedagogiikkaa ja käytettiin yhteismuotoilua osana moniaistillista oppimista. Työpajoissa opiskelijat käyttivät muotoilun menetelmiä ja työkaluja työelämätilanteiden kuvaukseen. Videoprojekti tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden kehittää sosiaalialan taitojaan monialaisessa ja -kielisessä ympäristössä. Projektissa korostui opiskelijoiden ja asiakkaiden yhteinen oppiminen.
Original languageFinnish
JournalLaurea Journal
Issue number18.1.2024
Publication statusPublished - 18 Jan 2024
MoEC publication typeD1 Article in a trade journal

Field of science

  • General education
  • Languages

Citation for this output