Yhteisöllinen konseptisuunnittelu vaatetussuunnittelun lähtökohtana

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten konseptisuunnittelun periaatteet ja menetelmät voivat rikastaa käsityön suunnittelu- ja valmistusprosessia. Konseptisuunnittelun keskeisenä tavoitteena on koota ja konkretisoida abstrakteja ideoita sekä tuottaa konseptia kuvaavia dokumentteja. Perinteisesti konseptisuunnittelu liitetään vahvasti markkinoinnin, viestinnän ja muotoilun aloihin, eikä sitä juurikaan pidetä osana käsityöprosessia. Lisäksi konseptisuunnittelulla voidaan eri aloilla tarkoittaa hyvinkin erilaisia toimintatapoja ja tuotoksia. Tässä artikkelissa käsittelemme konseptisuunnittelua sekä yleisellä tasolla että vaatetussuunnittelun kontekstissa. Konseptisuunnitteluun liittyy tyypillisesti useiden eri toimijoiden välinen yhteistyö, kun taas käsityöprosessi mielletään vahvasti yksilökeskeiseksi toiminnaksi. Viimeaikaiset tutkimukset kuitenkin osoittavat, että yhteisöllinen toimintatapa voi luoda puitteet sekä oman ajattelun että sosiaalisesti jaetun osaamisen kehittämiseen myös käsityössä. Yhteisöllisen suunnittelun tuloksena voi syntyä ainutkertaisia tuotoksia ja uutta tietoa, joita ei voitaisi saavuttaa pelkästään yksinään tekemällä tai tehtäviä jakamalla. Yhteisöllisen suunnittelun tulos onkin parhaimmillaan enemmän kuin ryhmän jäsenten tuotosten summa. Tässä artikkelissa esitellään käsityönopettajan koulutuksessa toteutettu vaatetuksen opintojakso, jossa ensimmäistä kertaa yhdistettiin yhteisöllisesti suunniteltu konsepti opiskelijoiden yksilöllisiin vaatetussuunnitelmiin. Artikkelissa tuodaan esille konseptisuunnittelussa käytetyt menetelmät, analysoidaan konseptien luonnetta ja niiden merkitystä lopullisissa vaatetussuunnitelmissa. Kokeilun pohjalta pohditaan, miten konseptisuunnittelun opetusta ja konseptin hyödyntämistä voitaisiin kehittää erilaisissa käsityöprosesseissa.

Asiasanat: konseptisuunnittelu, konseptit, käsityö, vaatetussuunnittelu, yhteissuunnittelu
Original languageFinnish
Title of host publicationSuunnittelusta käsin
Subtitle of host publicationKäsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua
EditorsAna Nuutinen, Päivi Fernström, Sirpa Kokko, Henna Lahti
PublisherHelsingin yliopisto
Pages134-151
Number of pages18
Volume36
ISBN (Electronic)978-951-51-0511-0
Publication statusPublished - 2014
MoEC publication typeA3 Part of a book or another research book

Publication series

SeriesKotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja
Volume36

Field of science

  • Other humanities

Citation for this output