Yhteisöllinen ja luova tiedonrakentaminen verkossa: Luovat askeleet 2.0 -mallin uudelleen muotoilu

Anitra Arkko-Saukkonen, Päivi Rasi-Heikkinen

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

19 Downloads (Pure)

Abstract

Artikkelissa kuvataan design-tutkimuksen kautta Luovat askeleet 2.0-mallin uudelleen muotoilua kohti luovaa ja autenttista oppimisympäristöä. Tavoitteena on ymmärtää yhteisöllistä ja luovaa tiedonrakentamista verkossa innovaatio-osaamiseen tähtäävän oppimisen yhteydessä. Jatkuvasti muuttuva työelämä haastaa kehittämään koulutuksen käytäntöjä vastaamaan työelämän tarpeita. Innovaatio-osaaminen tunnistetaan yhteiskunnan kehitystä ylläpitävänä voimana. Sisältöanalyysin avulla tarkasteltiin Innovaatiot ja yrittäjyys -opintojaksoa aineistolähtöisesti ja teoriasidonnaisesti ammattikorkeakoulukontekstissa opiskelijoiden kokemusten, käsitysten sekä virtuaaliseinillä tapahtuvan tiedonrakentamisen kautta.

Tutkimuksessa havaittiin Luovat askeleet 2.0-mallin edistävän verkossa tapahtuvaa tiedonrakentamista, joka vaatii innovaatioprosessia tukevia ja opiskelijoiden tasapuolisen osallistumisen mahdollistavia alustoja. Luovan ilmapiirin merkitys tunnistetaan, ja ryhmien yhteiset sopimukset voivat edesauttaa sitä. Opiskelijoiden kokemusten ja käsitysten valossa verkkotyöskentelytaidot koetaan tärkeinä, sillä opittuja taitoja voidaan soveltaa työelämässä. Tuloksissa ilmenee verkkotyöskentelyn mahdollistavat ja haastavat tekijät. Verkossa tapahtuvaan yhteisölliseen ja luovaan tiedonrakentamiseen esitetään suosituksia ja kehittämisehdotuksia Luovat askeleet 2.0-malliin. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa tukemaan luovaa tiedonrakentamista ja innovaatio-osaamista verkko-opinnoissa.
Original languageFinnish
Pages (from-to)48-72
Journal Ammattikasvatuksen aikakauskirja
Volume24
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - 2022
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Media education

Citation for this output