Virtuaalinen johtaminen paradoksien syleilyssä: Sosiaalista pääomaa ja oman äänen käyttöä tukeva johtaminen kunnissa

Henna Väätäinen

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Abstract

Tämän hallintotieteellisen laadullisen tutkimuksen keskiössä on kuntaorganisaatio yhteiskunnallisten muutosten keskiössä. Tutkimuksen lähtökohtana on selvittää millainen muutos johtamisessa ja vuorovaikutuksessa tapahtui COVID-19 pandemian aikana siirryttäessä virtuaaliseen työhön. Kuntaorganisaation muutosta voidaan kuvata moniulotteiseksi paradoksien muodostamaksi kokonaisuudeksi. Kunta on nähty valtion jatkeena palveluita tuottavana palvelukoneena, jolle valtio antaa, ja jolta valtio ottaa tehtäviä. Kunta poliittisena ja elinvoimaa tuottavana, yleistä etua vaalivana yhteisönä tarvitsee vuorovaikutuksesta kumpuavaa toimintaa. Pelkästään johtamisen tai johtajan ominaisuuksien tarkastelu ei anna riittäviä vastauksia. Kuntaa haastavat paradoksaaliset kysymykset edellyttävät uuden tyyppistä suhtautumista johtamiseen ja paradoksien hallintaan.

Tämä tutkimus perustuu sosiaalisen konstruktionismin ajatukselle tunnistaen, että maailma rakentuu ihmisten välisessä vuorovaikutussuhteessa. Tämä laadullinen tutkimus pitää sisällään 22 kunta-alan ylimmän ja keskijohdon haastattelua kahdesta eri kunnasta ja sen aineistolähtöinen abduktiivinen analysointi on johdattanut organisaation sisäistä sosiaalista pääoma, hiljaisuutta ja oman äänen käyttöä koskevan tieteellisen keskustelun äärelle. Aineistosta nousivat esille myös kuntien johtamiseen liittyvät paradoksit. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälainen johtaminen tukee sosiaalisen pääoman kehittymistä ja oman äänen käyttöä sekä miten voimme tunnistaa paradokseja ja lisätä paradoksiajattelua johtamisen käytänteissä. Sosiaalista pääomaa ja paradoksiajattelua tukevassa johtamisessa erityisesti johtamisen, luottamuksen ja menestyksen paradoksien tunnistaminen ja johtaminen on keskiössä. Tutkimus osallistuu keskusteluun virtuaalisen johtamisen käsitteestä ja sosiaalista pääomaa ja paradoksiajattelua tukevasta ihmisten johtamisesta. Tutkimuksessa keskustellaan tulosten vaikutuksesta ja annetaan käytännön suosituksia johtamisen työssä onnistumiseen.
Original languageFinnish
QualificationDoctor of Social Sciences
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
  • Vakkala, Hanna, Supervisor
  • Kohtakangas, Krista, Supervisor
Award date2 Feb 2024
Place of PublicationRovaniemi
Publisher
Electronic ISBNs978-952-337-409-6
Publication statusPublished - 2024
MoEC publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

Field of science

  • Other social sciences
  • Business and management
  • Administrative science

Citation for this output