Vertaisluotot ja sääntelysokeus

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Kirjoituksessa tarkastellaan yksityishenkilöille tarjottavia, toisten yksityishenkilöiden rahoittamia luottoja. Tavoitteena on selvittää, miksi vertaisluottoja ei voida pitää perusominaisuuksiltaan kuluttajaluottoihin verrattavina sopimuksina, ja arvioidaan sitä, onko KSL 7 luvun uudistuksessa riittävästi ja johdonmukaisella tavalla huomioitu vertaisluottojen ominaispiirteitä ja alustateknologian luoman uuden sopimusekosysteemin merkitystä. Aluksi käsitellään vertaisluottojen käsitettä ja tarkastellaan vertaisluottoja sopimussuhteiden näkökulmasta vertaisluottojen sopimusoikeudellisesti merkityksellisten ominaispiirteiden hahmottamiseksi. Tämän jälkeen esitetään vertaisluottojen kannalta lainuudistuksen keskeisin sisältö, jotta voidaan havaita, minkälaiseen toimintaan lainsäätäjä on kohdistanut sääntelyä. Samalla havaitaan, millaisena ilmiönä lainsäätäjä on vertaisluottotoiminnan nähnyt. Kolmannessa luvussa tarkastelun kohteena on selvittää, kuinka vertaisluotot eroavat systemaattisilta lähtökohdiltaan ja ominaispiirteiltään kuluttajaluotoista. Tämän jälkeen arvioidaan sääntelyn tarkoituksenmukaisuutta etenkin vertaisluottojen ominaispiirteiden näkökulmasta. (Edilex-toimitus)
Original languageFinnish
Article numberEdilex 2017/21
Number of pages22
JournalEdilex
Issue numberEdilex 2017/21
Publication statusPublished - 12 May 2017
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Law

Citation for this output