Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnassa tuotetun tiedon hyödyntäminen valmistelun ja päätöksenteon tukena

Tommi Kärkkäinen, Juha-Pekka Lauronen, Reetta Muhonen

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on ollut 2000-luvulla yksi keskeisimmistä tavoitteista niin suomalaisessa kuin kansainvälisessäkin tiedepolitiikassa. Osana yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitetta peräänkuulutetaan yhä enenevässä määrin tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

Tämän tutkimuksen kohteena on valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS) ja kysymykset siitä, miten ja missä määrin VN TEAS -hankkeissa tuotettua tietoa on hyödynnetty erilaisissa yhteyksissä valtioneuvoston päätöksenteossa ja sen valmistelussa. Poliittinen päätöksenteko voidaan ymmärtää laajasti arvopohjaisten päämäärien tavoittelemisena – toimintana, jossa kansanedustajat tekevät poliittisia päätöksiä ja pyrkivät toteuttamaan niitä suunnitteluun, ehdotuksiin, päätösten tekemiseen ja seurantaan kohdistuvilla politiikkatoimilla. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tutkimustiedon hyödyntämistä politiikkatoimien kannalta keskeisten toimijoiden eli ministeriöiden ja niissä työskentelevien virkamiesten kokemuksiin perustuen.
Original languageFinnish
PublisherValtioneuvoston kanslia
Commissioning bodyPrime Minister's Office
Number of pages77
Publication statusPublished - 20 Oct 2022
Externally publishedYes
MoEC publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtioneuvoston selvityksiä
Number1
Volume2022

Field of science

  • Administrative science

Citation for this output