Urasuunnittelulla korkeakoulutetut työmarkkinoille

Niina Alapuranen, Piia Kilpimaa, Päivi Saari, Helena Kangastie

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Korkeakoulutettujen työttömyys on ollut kasvussa myös Lapissa, joten tukitoimenpiteitten ja uraohjauksen tarve lisääntyy lappilaisten korkeakoulututkinnon suorittaneittenkin keskuudessa. Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttamassa esiselvityshankkeessa Urasuunnittelulla avoimille työmarkkinoille tarkoituksena oli suunnitella toimenpiteitä ja välineitä kohderyhmän, korkeakoulutetut pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät, työllistymisen helpottamiseksi. Hanke toteutettiin 1.4–30.10.2015, ja sen rahoittajana oli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankkeen toimenpiteinä toteutettiin kaksi palvelumallityöpajaa sekä suunniteltiin kohderyhmälle valittuihin osaamispolkuihin (Johtaminen ja esimiestyö, Liiketoiminta ja yrittäjyys sekä Työelämä, IT- ja viestintätaidot) pohjautuva opintotarjotin. Palvelumuotoilun keinoin toteutetuissa palvelumallityöpajoissa ideoitiin urasuunnittelupalveluja kohderyhmälle. Työpajoissa vaihdettiin näkökulmaa niin, että kokemusasiakkaina oli ensin korkeakoulutetut työttömät ja sitten työnantajat. Opintotarjotin koottiin olemassa olevista Lapin korkeakoulujen ja ammatillisen 2. asteen koulutuksen tarjonnasta. Niiden suorittaminen olisi mahdollista avoimina opintoina ja, mikäli mahdollista, etänä.

Projektiryhmässä toimivat ja tämän julkaisun raportoivat Lapin yliopiston korkeakoulun koulutus- ja kehittämispalveluista hankkeen projektipäällikkö, suunnittelija Piia Kilpimaa ja koulutuspäällikkö Niina Alapuranen sekä Lapin ammattikorkeakoulusta opetuksen kehittämisen koordinaattori Helena Kangastie ja lehtori Päivi Saari. Palvelumallityöpajojen kuvaus perustuu Johanna Niemelän ja Päivi Saaren julkaisemattomaan raporttiin ”Urasuunnittelulla avoimille työmarkkinoille – Palvelumallityöpajojen I ja II raportointi 29.9.2015.” Saari oli palvelumallityöpajassa mukana projektihenkilöstön edustajana ja Niemelä opiskelijana ja kohderyhmän edustajana.

Hankkeen asiantuntijaryhmään kuuluivat rahoittajan lisäksi avoimen korkeakoulun edustajat Merija Timonen, Niina Riihiniemi ja Jonna Löf sekä työelämän edustajana Akavan Lapin puheenjohtaja Jaana Koskela. Työpajoihin osallistui korkeakoulutettuja työttömiä, työnantajaedustajia sekä asiantuntijoina TE-palveluitten virkailijoita,Lapin ammattiopistosta koordinaattori Marjaana Vähäkuopus ja Lapin ammattikorkeakoulusta International Business -koulutuksen opiskelija Satu-Johanna Niemelä.

Hankkeen kehittämiskohteiksi nousivat mm. koko korkeakoulukoulutuksen ajan jatkuva urasuunnittelu, sähköisten palvelujen (mm. CV-netin) kehittäminen, tiiviimpi verkostoituminen ja yhteistyö työvoimahallinnon ja muiden viranomaisten, työnantajien ja koulutuksen tarjoajien välillä sekä vertaistuen kehittäminen työllistymisen tukena. Esiselvityshankkeesta saatiin runsaasti eväitä haettavaa jatkohanketta Raito – Osuvaa uraohjausta korkeakoulutetuille varten.

Lämmin kiitos kaikille esiselvityshankkeeseen osallistuneille!
Original languageFinnish
Place of PublicationRovaniemi
PublisherLapin ammattikorkeakoulu
Number of pages62
ISBN (Electronic)978-952-316-116-0
Publication statusPublished - 2016
MoEC publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesLapin ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportit ja selvitykset
Number3

Field of science

  • General education

Citation for this output