Työntekijän kuulluksi tulemisen merkitys työuupumuskokemukseen lähiesihenkilön kanssa käytävässä keskustelussa

Tuula Näätänen

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Abstract

Tutkimuksessa tarkastellaan, mikä merkitys työntekijän kuulluksi tulemisella lähiesihenkilön kanssa käytävässä keskustelussa on työntekijän työuupumuskokemukseen. Tutkimuksessa tuodaan esiin lähiesihenkilön kontekstuaalisen ymmärryksen merkitys lähijohtamisessa, joka palvelevan johtamisen mallissa ja työuupumusta koskevissa toimintakäytännöissä on huomioitu puutteellisesti. Tavoitteeseen pyritään tarkastelemalla työntekijöiden kuulluksi tulemisen kokemuksia ja sitä, millainen merkitys niillä on työntekijän työuupumuskokemukseen.

Tutkimusaineisto kerättiin työuupumuksen kokeneilta henkilöiltä, jotka olivat keskustelleet työkykynsä heikentymisestä lähiesihenkilönsä kanssa. Tutkimukseen osallistui 37 henkilöä. Kirjallisia vastauksia kertyi 36 kappaletta. Kirjallisia vastauksia syventäviin haastatteluihin osallistui 16 henkilöä. Tutkimusaineisto muodostui 39 kokemuksesta. Tutkimukseen osallistuneiden kokemukset edustivat monipuolisesti työntekijän keskusteluja työuupumuksesta lähiesihenkilön kanssa ja tilanteen kehittymistä keskustelun jälkeen. Tutkimukseen osallistuneet olivat keskustelleet työkykynsä heikentymisestä lähiesihenkilönsä kanssa ennen työuupumusta tai työuupumuksen ilmettyä. Vain osalla heistä työuupumuksen ehkäisy tai siitä toipuminen onnistui. Tutkimusaineisto analysoitiin soveltamalla tulkitsevaa fenomenologista analyysiä (IPA).

Tutkimuksen tuloksena tunnistettiin työntekijöiden kokemuksista kuusi työntekijän kuulluksi tulemisen kokemusta ilmentävää ryhmäkokemuksellista teemaa (GET), jotka olivat oman tilanteen tunnistaminen, lähiesihenkilösuhteen laatu, lähijohtaminen, työkykymuutoksista kertominen, työntekijän viestiin suhtautuminen ja työkykymuutosten ymmärtäminen sekä kaksi kuulluksi tulemisen merkitystä ilmentävää teemaa, jotka olivat työkyvyn edistyminen ja työkyvyn heikentyminen.

Tutkimus osoittaa, että työntekijän kokemuksellisuuden ymmärtämisellä ja huomioimisella on sekä käsitteellistä että käytännön merkitystä työuupumuksen ehkäisemisen ja siitä kuntoutumisen kannalta keskeisissä työntekijän ja lähiesihenkilön keskusteluissa. Tutkimustulokset täydentävät palvelevan johtamisen mallia lähiesihenkilön kontekstuaalisella ymmärryksellä työntekijän tilanteesta. Tutkimus tuo esiin, kuinka työntekijän kokemuksellisuuden ymmärtäminen tukee työntekijöiden kuulluksi tulemista. Tutkimus monipuolistaa tulkitsevaa fenomenologiaa hyödyntävää kokemuksen tutkimusperinnettä sanattoman ja sanoitetun tunneilmaisun analyysillä. Kokemuksille annettujen merkitysten ymmärtämistä syventää sanattoman tunneilmaisun analysoiminen sanoitetun tunneilmaisun lisäksi. Tutkimuksen perusteella palvelevaa johtamista olisi tarkasteltava myös työntekijöiden kokemusten kautta.
Original languageFinnish
QualificationDoctor of Social Sciences
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
  • Pietiläinen, Ville, Supervisor
  • Tökkäri, Virpi, Supervisor
Award date15 Mar 2024
Place of PublicationRovaniemi
Publisher
Electronic ISBNs978-952-337-410-2
Publication statusPublished - 2024
MoEC publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

Field of science

  • Public health care science, environmental and occupational health
  • Psychology

Citation for this output