Työlainsäädännön ajantasaisuus, digitaaliset työmarkkinat ja työn tekeminen aikapankin jäsenenä

Jaana Tuulikki Paanetoja

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Kirjoituksessa kuvataan viime aikoina esitettyjä näkemyksiä työlakien muutostarpeista ja arvioidaan osaa niistä tarkemmin. Tarkastelulla tavoitellaan vastauksen antamista siihen, voidaanko työlakien säännöksiä pitää riittämättöminä, vanhentuneina tai ajan tasalla olemattomina. Tähän kytkeytyy myös pohdinta siitä, onko olemassa jotakin uutta työtä, joka vaatii uudenlaista ajattelua ja sääntelyä, vai vastaako voimassa oleva sääntely erilaisten työvoiman käyttötapojen yhteydessä mahdollisesti esille tuleviin ongelmiin. Toiseksi tässä kirjoituksessa selvitetään lisääntynyttä joukkoistamista/talkoistamista työnteon muotona ja tuodaan lyhyesti esille sen herättämiä työoikeudellisia kysymyksiä Suomessa. Edelleen jäljempänä tarkastellaan aikapankkityöhön liittyvää juridiikkaa.
Original languageFinnish
Article number4
Number of pages20
JournalEdilex
Publication statusPublished - 1 Mar 2016
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Law

Citation for this output