Tuottajavastuu ja tuottajan ensisijainen oikeus järjestää jätehuolto - Jätelain 47 § kiertotalouden innovaatioiden kasvuympäristön näkökulmasta

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Kirjoituksessa tarkastellaan erityisesti kotitalouksista, mutta myös elinkeinonharjoittajien toiminnasta syntyvien materiaalivirtojen hyödyntämisen oikeudellisia haasteita siten, että päähuomion kohteena ovat jätelaista mahdollisesti seuraavat rajoitukset. Kirjoitus käsittelee pääasiallisesti jätelain 6 luvussa säännellyn tuottajavastuun alaisia jätteitä. Keskeinen tarkastelun kohteena oleva säännös on JäteL 47 §, jonka ensimmäisessä momentissa lähdetään siitä, että tuottajalla on ensisijainen oikeus järjestää vastuulleen kuuluvien käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto. Tarpeen mukaan huomiota kiinnitetään myös jätelain jätehuoltoa koskevaan järjestelmään laajemminkin.
Original languageFinnish
Pages (from-to)1-56
JournalEdilex
Issue number26
Publication statusPublished - 2020
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Law

Citation for this output