Tulevaisuuksientutkimus käsityön ja muotoilun kontekstissa – tulevaisuusajattelu osana käsityön ja muotoilun oppimista ja ammatillista osaamista

Ana Anna-Liisa Nuutinen, Kristiina Soini-Salomaa

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Tulevaisuuksientutkimus on tulevaisuutta koskevan intuitiivisen ja muun tietämyksen keräämistä, kriittistä analysointia, luovaa syntetisointia ja systemaattista esittämistä. Tulevaisuuden ennakointi tarkoittaa järjestelmällistä ja osallistavaa prosessia, jossa kerätään, arvioidaan ja analysoidaan tietoa sekä laaditaan perusteltuja kuvia ja visioita vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Artikkelissa tarkastellaan tulevaisuuksientutkimuksen monitieteistä tieteenalaa ja sen sisältämiä päämääriä, käsitteitä ja tutkimusmenetelmiä sekä merkityksiä suhteessa käsityön ja muotoilun ammattialueisiin. Koulutus, opettajuus ja suunnittelijuus sisältävät jokainen tiedostettuja ja tiedostamattomia tavoitteita, joiden saavuttamisessa tulevaisuusajattelulla on suuri merkitys. Tiedonintressit ja toiminnan motiivit nousevat käytännöistä, joita eri aloilla sovelletaan. Ne ohjaavat tiedonhakua ja tiedonmuodostusta. Tässä artikkelissa linkitetään tulevaisuuksientutkimuksen, käsityön ja muotoilun tiedon ja toiminnan intressejä. Tulevaisuusajattelu on sisäänrakennettu osa muotoilun sekä käsi- ja taideteollisuuden ammatillista identiteettiä. Käsityöläiset ja muotoilijat suunnittelevat ja valmistavat käyttö- ja koristetuotteita sekä tuotteiden, tilojen ja palveluiden toiminnallisuutta ja käytettävyyttä. Koulutus ja opettajuus ovat avainasemassa, kun välitetään tulevaisuusorientoitunutta tietämystä ja taitoja käsityön, muotoilun ja kulttuurin merkityksestä elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin edellytyksenä. Tulevaisuuksientutkimuksessa tutkitaan sekä sitä, mitä jo tiedetään että myös sitä, mitä ei vielä tiedetä, mutta jonka vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia voidaan tuoda esiin. Käsityöläisten ja muotoilijoiden tiedoilla ja taidoilla nämä tulevaisuudenkuvat muuttuvat tulevaisuuden tuotteiksi ja palveluiksi. Luovuuden, taitojen ja tietojen lisäksi tärkeää on kriittinen asenne ajattelussa ja toiminnassa. Tässä artikkelissa tuodaan esiin keinoja, kuinka tulevaisuustieto voidaan konkreettisesti kytkeä käytäntöön ja päätöksentekoon. Artikkelissa esitellään tärkeimpiä tulevaisuuksientutkimuksen menetelmiä käsityötieteen ja käsityön opetuksen kontekstissa.
Original languageFinnish
Title of host publicationKättä pidempää: Otteita käsityön tutkimuksesta ja käsitteellistämisestä
EditorsSeija Karppinen, Anna Kouhia, Erja Syrjäläinen
PublisherHelsingin yliopisto
Pages132-147
Number of pages16
Volume33
ISBN (Electronic)978-952-10-9702-7
Publication statusPublished - 2014
MoEC publication typeA3 Part of a book or another research book

Publication series

SeriesKotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja
Volume33

Field of science

  • Other humanities

Citation for this output