Tilintarkastaja ja taloudellinen rikollisuus tarkastuskohteessa

Eelis Paukku

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Artikkelissa käsitellään taloudellista rikollisuutta ja tilintarkastajan roolia sen torjunnassa. Tilintarkastajan tehtävää ja tilintarkastuksen sisältöä säädellään lainsäädännössä ja kansainvälisissä tilintarkastusstandardeissa. Artikkelissa tarkastellaan, miten näiden standardien mukaan tehdyssä tilintarkastuksessa on mahdollista havaita erilaisia taloudellisia rikoksia ja väärinkäytöksiä sekä sitä, miten ne ohjaavat tilintarkastajaa puuttumaan rikoksiin ja väärinkäytöksiin.

Tämän tutkimuksen tuloksena todetaan, että tilintarkastaja on otollisessa roolissa havaitsemaan erilaisia talousrikoksia, koska oikein tehdyssä tilintarkastuksessa hankitaan kohtalainen varmuus sekä kirjanpidon oikeellisuudesta että säännösten ja määräysten noudattamisesta. Standardit eivät kuitenkaan sisällä lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta viranomaisille, vaan tilintarkastajan on informoitava ainoastaan yrityksen johtoa. Lainsäädännössä tällainen ilmoitusvelvollisuus on ainoastaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen osalta. Tilintarkastajan tulee tosin ilmoittaa olennaisista säännösten ja määräysten rikkomisesta tilintarkastuskertomuksessa, mikä ehkäisee jossain määrin erilaisia väärinkäytöksiä, vaikkakaan ei ilmoitusvelvollisuuteen rinnastuvalla tavalla.
Original languageFinnish
Pages (from-to)25-52
JournalLiikejuridiikka
Issue number3
Publication statusPublished - 2021
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Law

Citation for this output