Tilannearvioinnista palvelutarpeen arviointiin

Minna Zechner, Tytti Hytti

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Abstract

Sosiaalihuoltolaissa (L 30.12.2014/1301) on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön palvelutarpeen arvioinnin käsite. Palvelutarpeen arviointi käsittää sekä yhteenvedon asiakkaan tilanteesta, että arvion asiakkaan sosiaalipalvelujen tarpeesta. Käytännössä palvelutarpeen arviointi on hallinnollinen prosessi, joka suuntaa järjestämään palveluita siten, että tavoitteena on asiakkaan itsenäinen selviytyminen. Luvussa käymme läpi sosiaalityön teoreettisia lähtökohtia, joita on palvelutarpeen arvioinnin taustalla. Lähtökohtana on siis tilannearviointi eli sosiaalityössä oleva käsitys siitä, että asiakkaan tilanne on ensin kartoitettava laajasti ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Luvussa käsitellään lyhyesti tilannearvioinnin tavoitteita ja sosiaalityön periaatteita sekä taustalla olevaa käsitystä ihmisistä ja maailmasta. Sen
jälkeen keskitytään erityisesti asiakkaan osuuteen ja rooliin tilannearvion teossa
ja päätetään siihen, millaista osaamista tilannearvioiden tekeminen sosiaalityön
ammattilaiselta edellyttää.
Original languageFinnish
Title of host publicationNäkökulmia palvelutarpeen arviointiin
EditorsMinna Zechner
PublisherSeinäjoen ammattikorkeakoulu
Pages42-52
Number of pages10
ISBN (Electronic)978-952-7317-08-2
ISBN (Print)978-952-7317-07-5
Publication statusPublished - 13 Jun 2019
MoEC publication typeD2 Article in professional manuals or guides or professional information systems or text book material

Publication series

SeriesSeinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä
Number144
ISSN1456-1743

Field of science

  • Social work

Citation for this output