Tieto haastaa toimijat ja käytännöt: Hyvinvointitiedon hyödyntäminen osana kuntien hyvinvointijohtamisen strategiatyötä

Jaana Leinonen, Marjo Suhonen, Antti Syväjärvi

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

64 Downloads (Pure)

Abstract

Artikkelissa tarkastellaan kuntien hyvinvointijohtamisen strategiatyöhön liittyviä hyvinvointitiedon hyödyntämisen käytäntöjä tutkimuskysymyksellä: Mitkä ovat tietoympäristölliset, kuntaorganisatoriset ja yksilöiden kompetensseihin liittyvät haasteet ja edellytykset hyvinvointitiedon hyödyntämisessä kuntien hyvinvointijohtamisen strategiatyössä? Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää tekijöitä, jotka määrittävät hyvinvointitiedon asemoitumista hyvinvointijohtamisen strategiatyön mikrotason toiminnassa ja arjen käytännöissä. Laadullisen tutkimuksen aineistona ovat kuntajohtajille sekä kuntien keskijohdolle ja hyvinvointikoordinaattoreille kohdennetut yksilöhaastattelut (N=26), sekä kolme kunta- ja aluetason asiantuntijoille kohdennettua focus group -haastattelua (N=20). Aineistot on analysoitu sisällönanalyysilla. Tulosten mukaan hyvinvointijohtamisen strategiatyötä ja hyvinvointitiedon hyödyntämistä haastavat tiedon heikko saavutettavuus, kehittymättömät kuntaorganisatoriset tiedon hankinnan, jakamisen ja jalostamisen käytännöt sekä kompetenssivajeet strategiatoimijoiden tietotoiminnassa. Tulokset osoittavat kompetenssien vahvistamistarpeita teknologian käytössä, tiedon hankinnassa ja tiedon lukutaidossa. Tulokset osoittavat myös tarpeet hyvinvointijohtamisen tietoympäristön vahvemmalle tuntemukselle. Tämä edellyttää strategiatoimijoilta yhteisesti jaettua näkemystä hyvinvointitiedosta, hyvinvointitiedon hankintaa määrittävistä tietotarpeista sekä käsitystä hyvinvoinnin edistämisestä monitoimijaisena, laajaa osallisuutta noudattavana sidosryhmäyhteistyönä ja strategiatoimijuutena.
Original languageFinnish
Pages (from-to)22-40
Number of pages18
JournalFocus Localis
Volume49
Issue number3
Publication statusPublished - Nov 2021
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Administrative science

Citation for this output