"Terve uni on kasvatuksella hankittavissa": nukkumisen ohjeistaminen 1800-1900-luvun vaihteen suomalaisissa terveysohjeissa

Pälvi Marjaana Rantala

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Artikkelissa tarkastellaan sitä, miten nukkumista ohjeistettiin 1800-luvun
lopun ja 1900-luvun alkukymmenten suomalaisessa terveysvalistuksessa ja mitä hyvän unen avulla tavoiteltiin. Artikkelissa kysytään myös, ketkä nukkumisohjeita laativat, kenelle ne oli suunnattu ja millaisesta ajattelutavasta ne kumpusivat. Unihygienia eli nukkumiseen ja liittyvät ohjeistukset olivat osa kansainvälistä hygienialiikettä, joka oli vahvimmillaan juuri 1800-luvun loppupuolella. Ne liittyvät myös suomalaiseen sivistyneistön kasvatusprojektiin, jonka tavoitteena oli vahva, terve ja siveellinen kansa. Artikkelin tutkimuslähteinä ovat terveysoppaat, terveydenhoitoalan lehdet ja nukkumiseen liittyvät ohjeistukset
sanoma- ja aikakauslehdistä 1800-luvun puolivälistä 1930-luvulle. Nukkumista koskevissa ohjeissa näkyvät ajankohdan terveydenhoitokeskustelulle tyypilliset ihanteet: kohtuullisuus, säännöllisyys, siveellisyys ja puhtaus. Puhtaudella lähteissä tarkoitetaan sekä konkreettista puhtautta, kuten raitista ilmaa makuuhuoneessa tai säännöllisesti vaihdettavia vuodevaatteita, että henkistä puhtautta. Ohjeistuksella pyrittiin valistuksen kautta ohjaamaan suomalaisia
kohti terveyttä ja hyvänä ja oikeanlaisena pidettyä elämää. Artikkelissa
todetaan, että nukkuminen on kulttuurisesti, historiallisesti ja sosiaalisesti
määrittynyttä.
Original languageFinnish
Pages (from-to)62-79
Number of pages18
JournalJ@RGONIA
Volume15
Issue number29
Publication statusPublished - May 2017
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • History and archaeology
  • Sociology

Citation for this output