Teknologiakasvatuksen haasteet perusopetuksen opetussuunnitelma-ajattelulle: Tekninen työ teknologiakasvatuksen kehittämisen lähtökohtana

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

Abstract

Koululaitoksemme on kokenut useita opetussuunnitelmauudistuksia ja nyt on käsillä jälleen uusin luonnos perusopetuksen valtakunnallisista opetussuunnitelman perusteista. Tarkoituksenani on tuoda esille teknologiakasvatusta koskevaa keskustelua, joka rakentaisi viitekehyksen teknisen työn oppiaineen opetussuunnitelmauudistuksille ja opettajan opetussuunnitelma-ajattelulle. Keskityn artikkelissani sille tasolle, joka edeltää opetussuunnitelman toteutumista käytännössä. Perustelen rajaustani sillä, että oletan opetussuunnitelman määrittämistä koskevan tutkimisen lisäävän ymmärrystämme niistä tekijöistä ja intresseistä, jotka vaikuttavat tällä tasolla.
Kirjoitetut opetussuunnitelmat saattavat olla kaukana todellisista opetus- ja oppimistilanteista, mutta niillä on selvä ryhdistävä merkitys oppiaineesta muodostuvalle kokonaiskuvalle ja opetuksen suunnittelulle. Opettajan opetussuunnitelma-ajattelun ja opetuksen suunnittelun näkökulmasta painotun teknologiakasvatuksen sisältöjen määrittelyn problematiikkaan, joka luo puitteet opettajakohtaisille valinnoille ja ratkaisuille.
Postmodernien näkemyksien mukaan opetussuunnitelma on rakenteeltaan verkkomainen, jossa oppimisen polut ovat yksilöllisiä ja sisällöiltään erilaisia. Opetussuunnitelman rakentaminen opittavien asioiden luetteloksi ei edusta tulevaisuuteen suuntautuvaa kasvatusta. Pyrkimykseni on hahmotella teoreettisia rakennusaineksia teknisen työn ja teknologiakasvatuksen opetussuunnitelmamalleille, jotka toimisivat opettajan opetussuunnitelma-ajattelun pohjalla korostaen oppilaan toimintaa teknologisen yleissivistyksen lähtökohtana.
Original languageFinnish
Title of host publicationTeknologiakasvatuksen symposium 2003
Subtitle of host publicationHelsinki 9.10.–11.10.2003
Place of PublicationHelsinki
Pages10-23
Publication statusPublished - 2003
MoEC publication typeD3 Professional conference proceedings

Field of science

  • General education

Citation for this output