Tekijänoikeus ja käyttötaide: EU-tuomioistuimen C-683/17 Cofemel -ratkaisun vaikutukset suomalaiseen tekijänoikeustraditioon

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

340 Downloads (Pure)

Abstract

Onko kuvataiteilijan maalaama taulu tai säveltäjän loihtima sinfonia tekijänoikeudellisessa mielessä arvokkaampi, kuin vaikkapa sisustusarkkitehdin tai vaatesuunnittelijan luovan työn tulos? Tämä on eräs tekijänoikeuden ikuisuuskysymyksiä, ja se liittyy luovan työn tulosten jaottelemiseen käyttötaiteen ja puhtaan taiteen teoksiksi. Tekijänoikeuden soveltuminen käyttötaiteen tuotteisiin on perinteisesti ollut varsin epäselvä kysymys, ja Euroopan unionin jäsenvaltioilla on perinteisesti ollut varsin vaihtelevia tapoja suhtautua käyttötaiteen tuotteiden suojaamiseen tekijänoikeudella. EU-tuomioistuin on kuitenkin viime vuosina pyrkinyt harmonisoimaan unionin tekijänoikeutta siten, että tekijänoikeus suhtautuisi kaiken tyyppisiin teoksiin samalla tavalla. Uusi merkkipaalu kehityksessä saavutettiin 12.9.2019, kun tuomioistuin antoi kauan odotetun ratkaisunsa asiassa C-683/17 Cofemel.
Original languageFinnish
Article number1
Pages (from-to)1-16
JournalDefensor legis : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja
Issue number1
Publication statusPublished - 26 Feb 2020
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Law

Citation for this output