Tehokkaampia vakiosopimuksia oikeudellisella muotoilulla

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Artikkelissa kuvataan sitä, miten oikeudellisella muotoilulla kyettäisiin vakiosopimustoimintaan tuomaan tehokkuutta. Tehokkuudella artik-kelissa tarkoitetaan jo olemassa olevien ”voimavarojen” hyödyntämistä siirtymällä turvaavasta sopimisesta kohti käyttäjälähtöisempää sopimista. Tämä edellyttää huomion kiinnittämisen siihen, miten informaatiota tuo-tetaan ja käsitellään sopimusprosessien eri vaiheissa, ja miten tieto sopi-musasiakirjoissa esitetään. Artikkelin tavoitteena on tuoda esille, kuinka tätä toimintaa tehostamalla kyettäisiin vahvistamaan entisestään sopi-musten oikeudellisia tavoitteita ja samalla tukemaan vahvemmin myös sopimusten liiketaloudellisia tavoitteita. Oikeudellista muotoilua osana sopimustoimintaa artikkelissa käsitellään informaatio-, tuote-, organisaatio- ja palvelumuotoilun näkökulmista. Käytännön näkökulmana ovat pankkien ja yritysten väliset vakioehtoiset luottosopimukset ja luottoprosessit.
Original languageFinnish
Pages (from-to)8-46
JournalLiikejuridiikka
Issue number2
Publication statusPublished - Jun 2020
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Law

Citation for this output