Taiteen itseisarvo ja uusliberalistisen kulttuuripolitiikan vieraat keinot

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Suomessa elettiin 1960-luvun lopulta aina 1990-luvun alkuun laajassa hyvinvointivaltiossa. Taidelaitosten omistuksesta, hallinnosta ja rahoituksesta sekä taiteilijoiden työskentelyedellytysten turvaamisesta vastasivat pääasiassa valtio, läänit ja kunnat. Laajalle hyvinvointivaltiolle oli leimallista valtion merkittävä rooli taiteen ja kulttuurin tukemisen lisäksi koulutuksen, päivähoidon, terveydenhuollon, yleisradiotoiminnan, yliopistojärjestelmän ja sosiaalipalvelujen ylläpitämisessä. 1990-luvun alussa Suomessa alettiin purkaa laajan hyvinvointivaltion kaudella luotuja julkisia palveluja. Vaikka markkinat ja yksityistäminen saivat jalansijaa myös taidekentällä, poliittishallinnollisen järjestelmän osallistuminen taide-elämän tukemiseen ei kuitenkaan lakannut.
Original languageFinnish
JournalLiitos
Issue number2023
Publication statusPublished - 2023
MoEC publication typeD1 Article in a trade journal

Field of science

  • Visual arts and design

Citation for this output