Taistelu tuulimyllyjä vastaan: Tieto ja oikeuttaminen kahden Länsi-Lapin luonnonvarakiistan hallinnassa

Sanna Hast

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Luonnonvarakiistojen estämisen edellytyksenä pidetään vuorovaikutteisuuteen perustuvaa suunnittelua ja päätöksentekoa. Tämän artikkelin aiheena on osallistava suunnittelu ja laajemmin erilaisten tietojen rooli ja oikeuttaminen luonnonvarojen hallinnassa sekä siihen liittyvässä päätöksenteossa. Osallistavan suunnittelun ydinongelma ei koske ainoastaan asianosaisten laaja-alaista osallistumista, vaan keskeisesti sitä, mitä lopulta luetaan ja oikeutetaan tiedoksi elinympäristöstä. Kiistoissa tieto ja tavoitteet yhdistyvät ja toiminnan yleistä hyväksyntää haetaan oikeuttamalla näkökulmat tietyn tavoin. Tarkastelen tietoa ja sen oikeuttamista ympäristön hallinnassa kahden ympäristönkäyttöön liittyvän prosessin kautta julkisen oikeuttamisen analyysin (JOA) avulla. Tarkastelemani tapaukset ovat Muonion kunnan ja Metsähallituksen välinen metsäkiista, sekä Mielmukkavaaran tuulivoimalahanke. Tapausten aineistona on käytetty haastatteluja, lehtiartikkeleja ja asiakirjoja. Käsittelen tapausten kautta sitä, miten julkisen oikeuttamisen avulla 1) luonnonvarakiistoja prosessoidaan ja 2) kuinka erilaista tietoa tuodaan mukaan päätöksentekoon. Analyysin tulosten perusteella teen johtopäätöksiä osallistavan suunnittelun toimivuudesta tietokäytäntönä sekä osoitan, että viralliset osallistamisen prosessit huomioivat puutteellisesti paikallista kokemuksellista ja käytännöllistä tietoa. Tämä aiheuttaa ristiriitoja ja konflikteja luonnonvarojen käytössä.
Original languageFinnish
Pages (from-to)342–357
Number of pages16
JournalSosiologia
Volume50
Issue number4
Publication statusPublished - 2013
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Sociology

Citation for this output