Soveltava kuvataide Lapissa

Research output: Contribution to conferencePaperScientific

Abstract

Soveltava kuvataide voidaan määritellä perustuvaksi yhteiskunnallisiin tai elinkeinoelämän tarpeisiin ja toteutuvan yhteistyössä esimerkiksi kuntien, yrittäjien ja eri ammattialojen kanssa. Muun muassa ympäristö- ja yhteisötaidetta voidaan pitää soveltavana kuvataiteena, kun taiteilija soveltaa osaamistaan ja taiteen menetelmiä taidemaailman ulkopuolisiin tarkoituksiin. Samalla taiteilija voi kuitenkin esittää produktion tai siihen liittyvän prosessin taidenäyttelyissä ja tuoda sen siten taiteeksi.

Kaksivuotinen Soveltavan kuvataiteen maisteriohjelma (2011-2013) toteutui Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämällä Euroopan Unionin rahoituksella. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmasta tuetaan työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. Rahoitus perustui koettuun tarpeeseen taiteilijoiden ansaitsemiskeinojen lisäämisestä ja syrjäytymisen ehkäisystä. Maisteriohjelman yhtenä tavoitteena oli taiteilijoiden työllisyyden lisääminen uusilla yhteistyömuodoilla, joissa taiteilijat voivat hyödyntää erityisosaamistaan taiteen ja visuaalisen kulttuurin asiantuntijoina tai suunnittelijoina. Toisaalta lähtökohtana oli, että soveltavalla kuvataiteella on merkittäviä vaikutuksia myös muuhun elinkeinoelämään ja yhteiskuntaan. Odotukset kohdentuivat erityisesti sosiaali- ja terveysalan yhteistyöhön sekä matkailualalle. Koulutukseen sisältyi laaja projektiopintojen kokonaisuus, jossa opiskelijat työskentelivät kehittämishankkeissa muiden alojen toimijoiden kanssa. Koulutukseen kuului myös työpajaopintoja, kuten lumi- ja jääveistoa ja valaistussuunnittelua, jotka integroitiin osaksi yliopiston yritysyhteistyötä ja taide- ja kulttuuritapahtumia. Siten opinnoissa oli tiivis työelämäyhteys.

Tässä esityksessä nostan esiin kokemuksia Soveltavan kuvataiteen maisteriohjelmasta, jossa toimin projektipäällikkönä osallistuen opintoprojektien ohjaamiseen. Suurin osa soveltavan kuvataiteen koulutusohjelmassa toteutuneista opintoprojekteista liittyi yhteisötaiteeseen, ympäristötaiteeseen luonnon ja rakennetun ympäristön välitiloissa sekä luontomatkailukohteissa, näyttelysuunnitteluun ja taidetoimintamallien kehittämiseen ikäihmisten hyvinvoinnin tueksi. Projektit esiteltiin maisteriohjelman päätösnäyttelyssä ”Avaus” Kemin taidemuseossa syksyllä 2013. Näyttelyssä soveltava kuvataide sidottiin myös nykytaiteen kenttään Lapissa.

Soveltava kuvataiteen maisteriohjelma saa jatko syksyllä 2015 käynnistyvässä kansainvälisessä koulutuksessa Master's Degree Programme in Arctic Art and Design. Se perustuu soveltavan kuvataiteen kokemuksiin sekä taideperustaisen palvelumuotoilun kehittämiseen. Ohjelmassa hyödynnetään soveltavan kuvataiteen ja palvelumuotoilun yhtenäisiä tavoitteita ja menetelmiä.
Original languageFinnish
Publication statusPublished - 4 Dec 2015
EventKulttuurintutkimuksen päivät: symbolisen ja materiaalin rajoilla - Oulun yliopisto, Oulu, Finland
Duration: 3 Dec 20154 Dec 2015

Workshop

WorkshopKulttuurintutkimuksen päivät
Country/TerritoryFinland
CityOulu
Period03.12.201504.12.2015

Citation for this output