Sopeutumisvalmennuskurssin koetut hyödyt ja vaikutukset

Kristiina Härkäpää, Aila Marja Elina Järvikoski, Anu Kristiina Kippola-Pääkkönen, Ilona Autti-Rämö

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on tukea kuntoutujaa vamman tai pitkäaikaisen sairauden hallinnassa ja tarjota mahdollisuus vertaistukeen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sopeutumisvalmennuksen koettuja hyötyjä sekä terveydentilassa, toimintakyvyssä, hallinnan tunteessa ja valtaistumisessa tapahtuneita muutoksia ja niihin yhteydessä olevia kontekstitekijöitä. Tutkimukseen osallistui syöpää, fibromyalgiaa ja tyypin 1 diabetesta sairastavia kuntoutujia, jotka vastasivat ennen kurssin alkua lomakekyselyyn (n = 377) ja puoli vuotta kurssin päättymisen jälkeen seurantakyselyyn (n = 303). Kuntoutujista 58 % ilmoitti saaneensa valmennuksesta erittäin tai melko paljon hyötyä arjessa selviytymiseen: diabetesta sairastavat useammin kuin muut. Hyötykokemukset olivat epävakaassa elämäntilanteessa olevilla muita kuntoutujia harvinaisempia. Terveyteen liittyvä valtaistuminen oli vahvistunut kaikissa kuntoutujaryhmissä, erityisesti tiedollisen hallinnan osalta. Tutkimuksessa ei ollut vertailuryhmää, mikä on otettava huomioon tuloksia arvioitaessa.
Original languageFinnish
Pages (from-to)5-19
JournalKuntoutus
Volume40
Issue number3-4
Publication statusPublished - 15 Nov 2017
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Rehabilitation science

Citation for this output