Sensitiiviset perheaiheet haastattelututkimuksessa: eettiset haasteet, perhesalaisuudet ja intervention mahdollisuus

Kati Päivikki Kallinen, Henna Pirskanen, Susanna Rautio

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Artikkelissa kysymme, millaisia keskenään samanlaisia pohdintoja ja kokemuksia tutkijat kohtaavat, kun he lähestyvät perheaiheita haastattelumetodilla. Artikkeli pohjautuu kolmen kirjoittajan perhetutkimuksen ja sosiaalitieteiden kentille sijoittuviin haastattelututkimuksiin. Artikkelin fokus on perheaiheiden sensitiivisyyttä koskevissa yhtenevissä kysymyksissä. Pohdimme myös tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja otamme keskusteluun sekä tutkittavan että tutkijan tunteet. Tarkastelemme erityisesti perhesalaisuuksia ja intervention mahdollisuuksia. Kokemuksemme mukaan ne korostuvat, kun tutkimuksen kohteena ovat arkaluontoiset perheaiheet. Valitut teemat perustuvat väitöskirjatutkimustemme haastatteluaineistoihin, henkilökohtaisiin tutkimuskokemuksiimme ja aiempaan tutkimuskirjallisuuteen. Artikkelissa osoitamme, että on tärkeää antaa ääni ihmisten kokemuksille sensitiivisistä perheaiheista, mutta se edellyttää erityistä lähestymistapaa.
Original languageFinnish
Pages (from-to)53-68
JournalJanus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti
Volume22
Issue number1
Publication statusPublished - 6 Nov 2014
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Social work

Citation for this output