Saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet ja saamelaiskulttuuria koskevien vaikutusten arviointi YVA-lain mukaisessa menettelyssä

Leena Heinämäki, Inkeri Markkula, Jan Saijets

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Arktinen neuvosto hyväksyi ministerikokouksessaan vuonna 2019 ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamista arktisella alueella koskevat hyvän käytännön suositukset (Arktinen YVA-suositukset), joissa korostetaan merkityksellistä osallistumista, alkuperäiskansojen perinteisen tiedon roolia ja merkitystä sekä valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia. Tämän selvityksen tavoitteena on arvioida Arktinen YVA-suositusten toimeenpanon edellytyksiä
Suomessa YVA-menettelyä koskevan olemassa olevan sääntelyn lähtökohdista. Keskiössä on saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen YVA-lain mukaisessa menettelyssä. Selvityksessä tarkastellaan myös saamelaisten perinteisen tiedon huomioon ottamista ja saamelaisten osallistumista YVA-menettelyssä, sekä kuvaillaan erilaisia malleja saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi. Selvityksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten ja niiden merkittävyyden
tunnistamista ja jäsentämistä viranomaisissa sekä hankkeita suunnittelevissa tahoissa (hankkeesta vastaavat ja konsultit) ja siten tukemaan saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia toimeenpanevan YVA-menettelyn kehittymistä. Selvityksessä kuvaillaan nykykäytännön haasteita, viranomaisten tietotarpeita sekä esitetään suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherYmpäristöministeriö
Number of pages411
ISBN (Electronic)978-952-361-219-8
Publication statusPublished - 2023
MoEC publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesYmpäristöministeriön julkaisuja
Number2
ISSN2490-1024

Field of science

  • Administrative science
  • Law
  • Environmental sciences

Citation for this output