Saamelaiskulttuurilähtöinen tarinankerrontainnovaatio vahvistamassa lapsen osallisuutta omaan kulttuuriin saamen kielen etäopetuksessa

Hanna Helander, Pigga Keskitalo, Sirkka Sanila, Sonja Moshnikoff

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Artikkelissa esitellään Lasten sananvalta ja toimijuus (ADVOST) -tutkimushankkeessa
toteutettua tarinankerrontaa hyödyntävää pedagogista innovaatiotutkimusta saamen kielen
etäopetuksessa. Pedagogisen innovaation tarkoituksena oli vahvistaa lasten identiteettiä ja
osallisuutta kieliyhteisöön koltansaamen etäopetuksessa. Saamen kielten opetuksen haasteena
on puute opettajista ja oppimateriaaleista, siksi opetusta on tärkeää kehittää opettajien
kiinnostukset ja vahvuudet huomioiden. Tutkimusaineisto koostuu opettajien stimuloitu
muistelu -menetelmällä toteutetuista haastatteluista sekä tutkimuksen aikana pitämästä
yhteisestä päiväkirjasta. Tutkimus osoittaa, että opettajien asiantuntemusta hyödyntävä
innovaatiotutkimus on avainasemassa opetuksen ja oppimisympäristöjen muokkaamisessa
saamelaiskulttuurilähtöisiksi. Molempien opettajien vahvuuksia hyödyntävällä
yhteisopettajuudella voidaan vahvistaa vakavasti uhanalaisen kielen opetusta.
Tarinankerrontainnovaatio pystyy vastaamaan diasporisen opetustilanteen haasteisiin
vahvistaen lasten osallisuutta kieleen, kulttuuriin ja yhteisöön samalla helpottaen
oppimateriaalipulaa.
Original languageFinnish
Pages (from-to)50-71
Journal Dutkansearvvi dieđalaš áigečála
Volume6
Issue number1
Publication statusPublished - 2022
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • General education

Citation for this output