Säätelyä, kaoottisuutta ja itsetutkiskelua: sekakäytön määritelmiä ja merkityksiä päihdetyön ammattilaisten ja käyttäjien tulkitsemana

Sanna Kaisa Väyrynen, Kati Kataja, Pekka Hakkarainen, Sanna Kailanto, Karoliina Karjalainen, Kristiina Kuussaari, Christoffer Tigerstedt

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Päihteiden sekakäyttö on viime aikoina nostettu laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, ja sen on todettu lisääntyneen merkittävästi viime vuosikymmeninä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Käsitteenä sekakäyttö on epämääräinen, ja sen määritelmät vaihtelevat niin päihdetyössä kuin tutkimuskirjallisuudessakin. Tarkastelemme päihteiden käyttäjien ja päihdetyön ammattilaisten määritelmiä päihteiden sekakäytölle. Empiirisenä aineistona käytämme päihteiden käyttäjien haastatteluja ja päihdetyön ammattilaisille suunnattua sähköpostikyselyä. Aineistoja olemme käsitelleet sisällönanalyysin keinoin. Analyysimme osoittaa, että käyttäjien ja ammattilaisten määritelmät ovat moniulotteisia ja toisiinsa kietoutuneita. Määritelmiä ohjaavat vahvat sekakäyttöön liitetyt mielikuvat, jotka heijastuvat aineistossa tuotettuun ymmärrykseen päihteiden käytöstä ja käyttäjistä.
Original languageFinnish
Pages (from-to)284-299
Number of pages15
JournalJanus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti
Volume23
Issue number3
Publication statusPublished - Oct 2015
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Social work

Citation for this output