Sääntelykaappauksen teoria – eräs näkökulma lainvalmisteluun

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Artikkeli esittelee «sääntelykaappauksen» «teorian» ja kokoaa jäsennellyn luettelon kaappauksen riskitekijöistä. Sääntely tulee kuvainnollisesti kaapatuksi, jos yksityinen intressitaho onnistuu merkittävästi vaikuttamaan sen sisältöön omaksi edukseen, jolloin yleinen etu ei ole enää sääntelyn keskeinen peruste. Sääntelykaappausta koskevaa kansainvälistä tutkimusta on runsaasti, mutta aihetta koskeva kotimainen tutkimus on toistaiseksi ollut vähäistä. Tarkastelemme taloudellista sääntelyä käsitteen laajassa merkityksessä.

Artikkelissa tehdään kirjallisuuskatsaus runsaaseen ulkomaiseen kirjallisuuteen eri mekanismeista ja syistä, jotka voivat johtaa sääntelykaappaukseen. Teorian avulla tunnistamme «sääntelykaappauksen» riskitekijöitä, joihin kuuluvat sääntelyn monimutkainen ja tekninen aihe, elinkeinoelämän vaikutusvalta, rajoitteet yleisen edun valvonnassa sekä eräät sääntelijän ominaisuudet, kuten korruptio. «Sääntelykaappauksen» «teoria» täydentää vallitsevia käsityksiä sääntelyn syntymisestä ja sääntelyyn vaikuttavista tekijöistä.
Original languageFinnish
Pages (from-to)340-362
JournalOikeus
Volume50
Issue number3
Publication statusPublished - 2021
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Law

Citation for this output