Sääʹmkulttuurårrsaž maainâsmainsteminnovaatia raʹvvjeʹmmen päärna vuässadvuõđ jiijjâs kulttuuʹre sääʹmǩiõl olgglõsmättʼtõõzzâst

Hanna Helander, Pigga Keskitalo, Sirkka Sanila, Sonja Moshnikoff

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Artikkeeʹlest ǩiõttʼtâʹlle Päärnai sääʹnnväʹldd da tåimmamvaalmâšvuõtt (ADVOST) –
tuʹtǩǩeemhaʹŋǩǩõõzzâst čõõđtum maainâsmainstummša äuʹǩǩeei pedagooglaž
innovaatiatuʹtǩǩõõzz sääʹmǩiõl olgglõsmättʼtõõzzâst. Pedagoogla innovaatia õõlǥtõssân lij
raʹvvjed päärnai identiteeʹtt da vuässadvuõđ ǩiõllõhttõʹsse nuõrttsääʹmǩiõl
olgglõsmättʼtõõzzâst. Sääʹmǩiõl mättʼtõõzz vaiggâdvuõttân lij vääʹnn uʹčteeʹlin da
mättaunnsin, tõʹnt mättʼtõõzz lij vääžnai ooudâsviikkâd uʹčteeʹli loŋŋnummšid da raavâsvuõđid
vuâmmšeeʹl. Tuʹtǩǩeemaunstõs nårrai uʹčteeʹli stimulõsttum mušttlem–mõõntõõllmin čõõđtum
saaǥǥtummšin de tuʹtǩǩõõzz poodd õnnum õhttsa peiʹvvǩeeʹrjest. Tuʹtǩǩõs čuäʹjat, što uʹčteeʹli
äʹšštobddmõõžž äuʹǩǩeei innovaatiatuʹtǩǩõs lij ouddsââʹjest mättʼtõõzz da mättjempirrõõzzi
suåvtõõllmõõžžâst sääʹmkulttuurårrsânji. Kuhttui uʹčteeʹli raavâsvuõđid äuʹǩǩeeʹl
õhttvuõttuʹčteeʹlvuõđin vuäiʹtte raʹvvjed tuõđsânji vaarvuâlaž ǩiõl mättʼtõõzz.
Maainâsmainsteminnovaatia pâstt vaʹstteed diaspoorlaž mättʼtemvuõʹjji väʹǯǯtõõzzid raʹvvjeeʹl
päärnai vuässadvuõđ ǩiõʹlle, kulttuuʹre da õhttõʹsse de seämma ääiʹj hiâlpeed mättaaunâsvääʹn.
Original languageSámi
Pages (from-to)5-26
Journal Dutkansearvvi dieđalaš áigečála
Volume6
Issue number1
Publication statusPublished - 2022
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • General and teacher education

Citation for this output